Изграждане на
Електроинсталации

за всички видове сгради (офис, жилищни кооперации, промишлени сгради, селскостопански сгради)

Проектиране, изграждане и поддръжка на комплексни електроинсталации за Вашият дом, бизнес и индустриални помещения

за гр. Пловдив и област Пловдив

Проектиране

Проектирането на електроинсталацията не е лесен процес.
За него са нужни редица познания за различните варианти, предназначението
и спецификата на всички консумативи, разположени по ел. мрежата, както
и експертен, практически опит.

Осигуряване и доставка на материалите

Ние ще се погрижим всички нужни материали и консумативи
да бъдат доставени.

Изграждане, подмяна и монтаж

Професионално, качествено и прецизно изграждане. Къртене на отвори
за кабели, контакти, ключове и др.

Поддръжка

Предлагаме ефективна поддръжка, профилактика и ремонт на стари и
новоизградени ел. инсталации.

Как работим

Преди всяко изграждане и монтаж на електоинсталация е изключително важно електротехникът /електротехниците да я проектират правилно и съобразено с нейното предназначение. Преди всеки ремонт правим обстойна консултация с нашите клиенти, относно какви електроуреди и крайно тела ще захранва всеки токов кръг от съответната електроинсталация, като се съобразяваме с всички изисквания и нужди на нашите клиенти. От изключително значение е преди всеки електро-ремонт да сме наясно за абсолютно всяка потробност от дадения проект. След като сме се уверили, че сме покрили всяка подробност правим цялостен проект по изграждането на електроинсталация, съответно изготвяме списък с всички електроматериали и образуваме цеонообразуване – труд и материали.

Предлагаме професионално изграждане на електроинсталации

Електроинсталацията е един от основните елементи на всяка сграда, такава е й ВиК инсталацията. За това е изключително важно тя да бъде изградена професионално от компетентни ел. техници с правилното електрооборудване. Електроинсталациите, ВиК инсталациите и водоснабдяването са основните структурни елементи в една сграда, след тяхната реализация се прави ремонт на всичко останало. Ето защо и изграждането на тези инсталации се прави в най-ранният етап от всеки съвременен ремонт. В случаят говорим за основен ремонт на новопостроена сграда или основен ремонт на стара сграда след изкъртване и демонтаж на старите ВиК и Ел. инсталации.

Къртене на бетон и тухли при ремонт и подмяна на ел. инсталации

В случай, че се налага къртене на търговски помещения или апартаменти ( преработка или новизграждане на ел. инсталация ) извършваме наколко процедури, в зависимост от спецификата на проекта – рязане на канали в тухлите и бетона за нови контакти, ключове, окабеляване, кабелни връзки и конзолни кутии. На практика вече говорим за новоизграждане на електроинсталация, а не за преработка.

Процесът по подмяна на ел. инсталация протича по следния начин. Първо се прави план на новата инсталация, като за целта клиента описва най-подробно всички специфики, местонахождения на електроуреди, ел. контакти, ел. ключове, осветителни тела и други консуматори на електроенергия, за да може електротехникът / електротехниците да са наясно как трябва да бъде извършен новият монтаж. На второ място се пристъпва към проследяване на старите кабелни трасета и локализиране на токовите кръгове и връзки, чрез различни видове детектори и специализирана апаратура. По този начин се открива възможност върху старата инфраструктура да се изгради новата инсталация, което ще спедти не малко време и средства за осъществяване на проекта. След като първите два процеса са изпълнени и ел. техниците са подготвили основата за полагането на новите кабелни линии се извършва и същественото монтиране на новата ел. инсталация. Вече според спецификата на търсения ефект и потребностите на клиента се изгражда новата инсталация.

Професионално изграждане на Електроинсталации по индивидуални изисквания

Бързо и качествено отстраняване на технически проблеми и неизправности​

Бързи и креативни решения за вътрешни помещения и външни обекти

Нашите услуги

Електроремонти и Електромонтажни услуги
от опитни електротехници