Подмяна и ремонт на стара електрическа инсталация с нова. Ремонт и подмяна на електрически инсталации, подмяна на ел табла, полагане на ново окабеляване

Висококачествени електроуслуги по домовете

Организацията ни предлага отлични и съвременни решения за извършването на прецизни и висококачествени електроуслуги от всякакво естество. За нашите ремонтни дейности използваме модерна апаратура и гъвкави решения. При нужда от професионални електроуслуги на достъпни цени не се двуомете, а се свържете с нас. Ако се намирате в гр. Пловдив или Пловдив (  област ) и имате неотложен електротехнически проблем, който трябва да се реши от опитен електротехник се обърнете към нас, за да реагираме бързо и решим Вашият проблем.

Извършваме висококачествени електроуслуги – смяна и ремонт на съшествуващи, амортизирани ел инсталации на стари къщи, апартаменти и друг вид сгради, подмяна на ел табла, подмяна на разпределителни електро табла. Това са задачи, които могат да бъдят изпълнени от профeсионални и опитни електротехници.

Електрическата инсталация е една от основните структотоопределящи инсталации във всяка съвременна сграда. Електрическата инсталация служи за пренос на енергия. Ел инсталацията трябва да е преди всичко безопасна и отлично функционираща. Нашата организацията от квалифицирани електротехници прави възможно осигуряването на едни добре функциониращи и професионално изградени електически системи за Вашият дом или бизнес.

Ние извършваме електротехнически ремонти, профилактика и подмяна на електрически инсталации (в домашни и корпоративна среда, монофазно или трифазно електричество), извършваме монтаж апартаментни и разпределителни табла от всякакъв тип. На нас може да разчитате, когато имате нужда от външно и вътрешно електроокабеляване, подмяна и монтаж на най-разнообразни по вид ел контакти, ел ключове и осветление. Извършваме демонтаж и монтаж на бойлери, перални и съдомиялни машини.

Извършваме всички видове електроуслуги, независимо дали става въпрос за изграждане на сложна електроинсталация или монтаж на само един контакт:

 • Къртачни услуги, рязане и къртене на канали и отвори;
 • Изграждане на електроинсталации монофазен и трифазен ток (220v . 380v);
 • Ремонти и монтажи на електрически табла, смяна на авт. предпазители, монтаж на релета за напрежение, електромери;
 • Ремонт и монтаж на ел ключове, ел контакти, осветителни тела, led осветление.
 • Отстраняване на неизправности по електрическата мрежа;
 • Окабеляване и прокарване на кабелни трасета (външни и вътрешни) – монофазен и трифазен ток;
 • Смяна и монтажи на елементите от ел. мрежата;
 • Строително ремонтни дейности по електро мрежата;
 • Монтаж на захранващи кабели на електроуреди;
 • Монтаж на бойлери, съдомиялни, перални и сушилни машини;
 • Монтаж на вентилатори за баня;
 • Монтаж на резервно захранване;
 • Монтаж на вътрешно и външно градинско осветление;
 • Електроремонти на общи жилищни сгради

Гарантираме Ви висококачествена работа и изпълнение в кратки срокове на достъпни цени. Комуникацията с нас е изключително лека и приятна!

Ремонт и подмяна на съществуващи електроинсталации, ел. табла, разпределителни табла

Изграждане и ремонт на ел инсталации.

Изграждане, ремонт и профилактика на на ел инсталации за Вашият дом или бизнес. Имате нужда от професионални електроуслуги на достъпни цени в Пловдив? Имате нужда от ефективност, сигурност и надеждност? Изграждане на нови, ремонт и смяна на стари, двупроводни ел инсталации на къщи, апартаменти, складови бази и офис сгради. Предлагаме конкретни и цялостни решения за Вашите нужди, според индивидуалните Ви изисквани, според заложения бюджет.  Основните услугите, които извършваме за по-добро електричество са следните:

Полагане и изтегляне на кабелни проводници

Монтаж на разклонителни и конзолни кутии

Заедно с полагането на кабелите се монтират и разклонителните кутии и конзолите. Разклонителните кутии се ползват за разпределение и разклонение на основната магистрала от токовия кръг между различните консуматори и излази, посредством възлови точки. Именно възловите точки се осъществяват в тях. Конзолните кутии пък се ползват за точки, в които се монтират електрическите ключове и контакти.

Окомплектоване и монтаж на електрически ключове и контакти

Във всяка конзолна кутия се поставят и свързват съответните ел ключове и контакти. Ключовете за осветление могат да бъдат единични, серийни, девиаторни или димери, а ел контактите – обикновени, двойни, тройни или повече. Най-напред те се свързват със съответната контактна система и при довършителните работи по изграждането ел инсталацията им се поставят капаците и рамките. Предлагаме услуга за ремонт и смяна на стари ключове и контакти с нови, като услугата може да включва и подмяна на конзолните кутии.

Монтиране на осветителни тела и LED осветление

Монтаж на осветление Пловдив. В зависимост от естеството на сградата и конкретните нужди – могат да бъдат внедрени най-различни типове осветителни тела и LED системи. Те биват полилеи, абажури, аплици, пендели, лунички за вграждане, промишлени ЛОТ, плафони, LED ленти и др. Могат да бъдат използване лампи с нажежаема спирала, луминисцентни, енергоспестяващи (компактни луминисценти) или LED (светодиодни) крушки. Ако извършвате частичен ремонт вкъщи или просто сте си купили нов абажур, но се затруднявате със свързването, можете да се свържете с нас и да Ви го монтираме.

Монтаж и свързване на ел табла. главни разпределителни табла или междинии табла за разпределение на токовите кръгове

Апартаментните ел. табла са основен компонент на всяка една електромережа. Те осъществяват връзката между електрическата инсталация в жилището и електропреносната мрежа от доставчика. Главната цел да ел таблото е да осигури правилното функциониране на цялата инсталация, да се обособят токовите кръгове и не на последно място да се осигури безопасната работа на дадената електроинсталация. Нашият екип извършва демонтаж и подмяна на съществуващи ел и разпределителни табла – в жилища, кооперативни сгради и складови бази. Благодарение на нашият екип Вие ще се радвате на едно отлично функциониращо апартаментно или разпределително ел. табло.

Проектиране и изграждане на нови електроинсталации, окабеляване, монтаж на електрически и разпределителни табла

Електрическата инсталация е сложна и комплексна структура от главно разпределително табло, междинни ел табла, проводници, апаратура и крайните елементи (ел контакти, ел ключове, превключватели и др. ). Ел мрежата осигурявя безпроблемното снабдяване с електрическа енергия на крайните консуматори в една сграда или дворен обект. Всички елементи от електро мрежата не са независими елементи, а взаимосвързани и допълващи се една с друга, като вариантите за изграждане на ел инсталация, разботеща по специфичен начин са много. Всяка електроинсталация се проектира и изгражда според спецификата и нуждата й на функциониране . В зависимост от конкретния случай във всяка електроинсталация се използват различни типове електрически кабели, връзки, автоматика и защити. При изграждането на една електроинсталация трябва да се вземат предвид всички техники за безопасност, за да може тя да бъде както безопасна, така и безпроблемно функционираща. За това нуждата от намесата на опитни електротехници е решаваща.  Нашите услуги включват всички видове електромонтажи и електроремонти на слаботокови и силови ел инсталации. Извършваме също и частични ремонти и доразширяване на съществуващи електроинсталации, външно и вътрешно окабеляване, подмяна и монтаж на ел . табла, свързване на довпълнителни ел табла и защити, подмяна на ел ключове, ел контакти, монтаж на осветителни тела от всякаквъ тип, изграждане на осветителни системи за външно осветление (дворни и паркови места), монтаж на електроуреди ( бойлери, съдомиялни, перални, готварски печки, уреди и аксесоари за Вашите помещения ), монтаж на LED осветление и др.

Ремонт и подмяна на стари двупроводни ел инсталации за гр. Пловдив и областта. Изграждане на монофазни и трифазни електроинсталации в къщи и търговски помещания (магазини, складове и др).

Монтаж на ел. табло Пловдив. Подмяна и монтаж на електрически и разпределителни табла Пловдив.

Търсите надеждно и комплексно решение на досадните електротехнически проблеми – Ние ще Ви помогнем, нашите услуги включват широк спектър от електроуслуги

Предлагаме всички видове електроуслуги, извършваме цялостни и комплесни електроремонти, монтаж и подмяна на електрически и разпределителни табла, ел. контакти, ел. ключове, осветителни тела, ремонт и подмяна на силови кабели на електроуреди, монтаж на бойлери, монтаж на уреди за вграждане и мн. други електроуслуги.

Подмяна и монтаж на електрически и разпределителни табла

Електротехници за гр. Пловдив и област Пловдив. Ремонт, профилактика и подмяна на електрически (домашни) ел табла, монтаж и подмяна на корпоративни разпределителни тела (монофазен) или (трифазен) ток. Извършваме всички видове ел. услуги на територията на гр. Пловдив и областта!

Монтаж на ел. табло Пловдив. Подмяна и монтаж на електрически и разпределителни табла Пловдив.

Търсите надеждно и комплексно решение на досадните електротехнически проблеми – Ние ще Ви помогнем, нашите услуги включват широк спектър от електроуслуги

Предлагаме всички видове електроуслуги, извършваме цялостни и комплесни електроремонти, монтаж и подмяна на електрически и разпределителни табла, ел. контакти, ел. ключове, осветителни тела, ремонт и подмяна на силови кабели на електроуреди, монтаж на бойлери, монтаж на уреди за вграждане и мн. други електроуслуги.

Ел. услуги по домовете. Ремонт и подмяна на електроинсталации, монтаж на ел ключове, ел. контакти, осветителни тела и LED осветление, монтаж на бойлери и уреди за вграждане

Електроуслуги на най-високо ниво от професионални електротехници с богат, практически опит. Пълна гама от услуги свързани с електроинсталации, електромонтажи и електроремонти на Вашият дом или корпоративни обекти, ремонт на електроуреди, ремонт и поддръжка на многофамилни сградни електроинсталации. Предлагаме аварийна реакция  и професионален ремонт при изграждане на електроинсталации в домашна среда или в корпоративни условия (магазини, хотели, ресторанти, заведения, офиси, складове) на ел. инсталации с монофазен или трифазен ток до 1000V.

Подмяна на ел инсталация се извършва при заменяне на старата ел инсталация с нова ( подмяна на старите проводници, подмяна на старото ел табло, подмяна на старите конзоли за разпределителни връзки, контакти или ключове), без да се променят мощности, сеченията на проводниците и местоположение на контакти, кабелни трасета и токови кръгове. Такава подмяна на ел инсталация се извършва при наличие на гофрирани тръби. Възможно е да се извърши и при замазани и вградени кабели, но чрез рязане и къртене на канали в замазката, тухлата или бетона на помещенията. При подмяна на ел инсталацията и промяна на броя на токовите кръгове, сечението на кабелите, както и местоположението на захранващите линии и контактите вече се касае не само за подмяна, а за новоизграждане на ел инсталация, чрез промяната на цялата логика и цикъл на работа на електроинсталацията.

В такива случаи е най-добре да се изготви нов проект от техници с опит знания, защото както физическият труд при изграждане и опитът в самото проектиране на ел инсталации е от съществено значение за ефективната  реализация на проекта. Нашият екип извършва всички видове услуги и процеси по проектиране и изграждане както на домашни, така и на сложни корпоративни електроинсталации. При наемането ни за Ваш проект след самият оглед и преценка за ествеството на работа Вие ще получите и ценова отстъпка от услуги ни.

В други случаи двупроводни ел инсталации също е добре да се подменят дори и тяхното състояние и функционалност да е добро. Това се прави с цел тя да бъде заменена с електроинсталация по новите стандарти, което ще рече тя да стане от двупроводна на  три-проводна ( фаза, нула и земя ), което от своя страна ще я направи по-малко рискова и по-безопасна.

Ако в определен момент, вие сте решили да предприемете таква стъпа, било то, заради стартиран основен строителен ремонт, или пък защото ел. инсталацията е укаяно състояние то нашите ел услуги ще Ви помогнат. При нужда от такава услуга, задължително се обърнете към квалифицирани специалисти, защото подмяната или изграждането на електроинсталации не е никак лека работа. Ако заложите на нашите електроуслуги това със сигурност ще ви гарантира високо качество на изпълнение на свършената работа, което от своя страна е гаранция за безопасност във Вашият дом или на работното място.

Качествен и съвременени ремонти в сферата на електротехниката. Доверете се на професионалните ни електроуслуги. Ние сме екип от квалифицирани електротехници. Ние предлагаме:

 • Проектиране на електроинсталации в домашна и корпоративна среда.
 • Изграждане на електро инсталации.
 • Монтаж и ремонт на всички видове електро табла.
 • Монтаж на ключове, контакти, бойлерни табла, Led управления, сензори за движение, сензорни ключове стълбищни автомати и др.
 • Монтаж на двойни и повече на брой ел ключове
 • Монтаж и окабеляване на девиаторни ключове.
 • Ремонт на стари и нови монофазни и трифазни ел. инсталации
 • Отстраняване на ел. аварии в дома, градината, офиса, производствени халета и други.
 • Монтаж на бойлери, готварски печки микровълнови печки, конвектори за отопление и много други.
 • Монтаж на всички видове съвременни осветителни тела.
 • Свързване на домакински електроуреди за вграждане: Микровълнови фурни, съдомиялни машини, перални, сушилни, аспиратори и др.
 • Монтаж на LED ленти за скрито осветление в дома офиса и др.
 • Съставям лична оферта на всеки клиент с цена на материалите, труда включен към офертата и времето за изпълнение.

Изграждане на електроинсталации, монтаж на ел табла и окабеляване, изграждане на олачени тавани – Галерия с наши проекти

Вътрешни ремонти от грубия строеж - до ключ. Мазилка, замазка, Електро, ВИК, шпакловки, ремонт на баня и мокро помещение, обръщане на врати прозорци и прозорци, усвояване на тераси и всичко останало

Ако имате нужда от цялостен и основен ремонт на Апартамент или къща се обърнете към нас. Ние предлагаме комплексни решения и извършваме всички нужни демонтажни и ремонтни услуги.
Предлагаме на нашите клиенти добри цени и съвременни технологии за строителен и довършителен ремонт.
Нашият екип е сплотен и високо квалифициран, за да се справи със всички възложени задачи. Всеки от нашите майстори притежава разнообразни умения и дългогодишен опит. Работим с качествени материали и утвърдени практики за ремонт с най-съвременната апаратура и методики. През всичките изминали 15-20 години всеки един от нашата организация се е доказал като професионалист в сферата на строително-ремонтите услуги. За ремонт на къща или апартамент, ние Ви даваме опции за вашите проблеми и Ви помагаме да вземете правилни и добри решения.

Извършваме:

Цялостен ремонт на баня и мокри помещения

Ние притежаваме солиден опит в ремонтите на баня и мокри помешения. При основен ремонт на баня изграждаме банята – от основата (тухла, бетон) до самият й завършен вид. Това ще рече – къртене и чистене на старите материали, направа на мазилки, замазки, нивелации, ”куфари” от гипсокартон, зидарии, прегради, ВиК инсталации, Ел. инсталации, монтаж на всякакакъв вид сифони и арматури, изработка на окачени и растерни тавани с осветление, полагане на хидроизолация, лепене на плочките. монтаж на санитарията, бойлера и аксесоарите за намя. Полагаме всякакъв тип фаянс, теракота, гранитогрес, естествен, изкуствен и декоративен камък на подове, стълбища, тераси и бани. Нашите клиенти могат да разчитат на нас за професионално и компетентно мнение и даване на съвети с цел последователност на всяка стъпка от ремонта и оптимално разпределение и минимизиране на разходите по ремонта. Цените се договарят при обстоен оглед, защото всеки обект е специфичен сам по себе си, като нрайната цена формираме на базата на цялостна преценка за спецификата на самият ремонт!

Ремонтът на банята е комплексен продкт, който изисква познания в няколко сфери, а е много трудно човек да притежава добри умения във всяка една от тях. По тази причина е препоръчителен изборът на екип при такова начинание. Вече изграден екип от професионалисти, които са индивидуално профилирани в различните сфери осигурява качествено изпълнение на всяка една част от ремонта, а вече създадената сработка позволява времето за работа да се намали драстично.

Обикновено ремонтът на банята е разделен на три вида работа:

 • козметичен ремонт ( монтаж на най-разнообразни аксесоари);
 • основен (строителен ремонт);
 • дизайнерски (довършителен ремонт).

Козметичните ремонти са лесен вид ремонтни дейности, които включват актуализиране на съществуващ ремонт на баня (фугиране на плочки, боядисване на тръби, стени и тавани, монтаж на окачен таван и осветление, монтаж на огледала и аксесоари за баня и др.). Обикновено този вид ремонт се извършва с цел поддържане на новостта на банята.

Основният вид ремонт е пълна подмяна на плочки, боядисване на стени и тавани, подмяна на мивки, душове системи и вани, подмяна на тръби, подмяна на душ кабини. След този вид ремонт банята придобива напълно актуализиран вид.

Дизайнерският вид ремонт са всички видове ремонтни дейности за основен ремонт на банята, плюс към тях е свързан индивидуален подход. С вас работи професионален дизайнер, който ще избере интериорния дизайн, който е най -подходящ за вас и вашето семейство.

След като сте направили перфектен ремонт в апартамента, не можете да заобиколите банята. Тя трябва хармонично да съответства на интериора на апартамент или вила. Баните често отразяват характера на техните собственици. Някои от тях са с големи размери и произтичат от тях значение, докато други вдъхват уют и спокойствие. Има бани, в които те просто се сблъскват за няколко минути, за да си вземат душ. А има и такива, при които искате да останете по -дълго, наслаждавайки се на ваната с мехурчета.

За всеки собственик банята има свой собствен смисъл, а за по -голямата част от справедливата половина ремонтът в баните е важна част от ремонта на апартамента, на който се отделя повишено внимание. 

Независимо доброто планиране и професионалното изпълнение, всеки ремонт се отразява и върху съседите. Тормозът за съседите е достатъчен при самия ремонт, затова е важно внимателно да се помисли и за хидроизолацията, за да не продължи тормозът и след това. Тя гарантира както по-голямото спокойствие за съседите, така и липсата на мухъл в банята Ви.Основните моменти при хидроизолацията са:

 • Обличане на тръбите в банята с влагоустойчив гипскартон. Съществуват сравнително нови фабрично грундирани плоскости със стъклен воал, които дават допълнителна защита срещу проникването на влага.
 • Самата хидроизолация под плочките, както и хидроизолационни ленти.
 • Фугите между плочките са много важна част от изолацията, а не просто дават завършен вид на помещението.

Както вече споменахме, всички дребни и големи детайли са грижа на нашите специалисти. Ние обаче се водим предимно по Вашите желания и необходимости при изготвянето на проекта, затова ви съветваме предварително  да помислите по някои основни елементи, които бихте искали да промените или да добавите при ремонта на банята.

Услугите по ремонтни дейности, които предлагаме при цялостен ремонт на баня са:

– замазка на под с наклони;
– мазилка на стена (изправяне);
– монтаж на гиспскартон;
– изграждане на куфари от гипскартон;
– изграждане на ниши, скрити осветления и т.н.;
– фугиране и шпакловка на гипскартона;
– боядисване;
– монтаж на окачени тавани;
– монтаж на всичката санитария и сифони;
– монтаж на вградени моноблокове и бойлери, душ кабини, мивки, душ системи за вграждане и смесители;
– изграждане нова или промяна на съществуваща ВиК инсталация;
– изграждане нова или промяна на съществуваща Ел. инсталация;
– прокопаване на канали за полагане на Ел. или ВиК инстация;
– изграждане на вентилацията;
– полагане на хидроизолация;
– лепене на фаянс, гранитогрес, мрамор, прагове;
– фугиране на плочки;

Какво е добре да знаем, когато правим ремонт на банята

Както и сами знаете, ремонтът на това помещение не е никак малка инвестиция. Хората са подготвени да инвестират значително голяма сума пари от покупката както на материали и обзавеждане, така и на всички останали декоративни елементи, допълващи интериора и създаващи предпоставка за мечтания комфорт.

За да приключи всичко в деня, в който сте си намислили ,то първото, което се изисква от вас да направите, е един кратък план на действие. Опитайте се да нахвърлите в детайли всичко онова, което се изисква от вас да направите. Следете отблизо работата на професионалистите и се координирайте с тях за най-малката промяна, която настъпва. Така не само ще стане ясно, че имате поглед над нещата, но и вероятността да изпуснете от контрол ремонта, е много по-малка.

Изготвянето на проект за банята е едно от важните неща, които ви препоръчваме да направите. Преди да купите вана, душ кабина или каквото й друго да е било ,то помолете интериорен дизайнер да ви създаде проект, така че да можете да видите визуализиран крайния резултат. Ако го одобрявате, то действайте, водени от собственото си разбиране за комфорт, удобство и функционалност.

След като сте направили самия проект, то навярно ще се наложи да продължите с къртенето. Тук навярно ще имате нужда от няколко допълни ръце. Препоръчваме ви да се възползвате от услугите на фирми, които са специализирани в тази област. Така ще си гарантирате,ч е всичко ще премине гладко и безпроблемно.

Разбира се, има още много стъпки, през които да преминете, докато видите онзи краен резултат, за който сте мечтали. Става въпрос за монтажа на мебелите, поставянето на облицовка на стените, пода, хидроизолации и какво ли не още.