Ремонт и поддръжка на
Електроинсталации и мрежово оборудване

на всички видове сгради (офис, жилищни кооперации, промишлени сгради, селскостопански сгради)

Проектиране, изграждане и поддръжка на комплексни електроинсталации и мрежи за пенос на данни за Вашият дом, бизнес и индустриални помещения.

за гр. Пловдив и област Пловдив

Проектиране

Проектирането на електроинсталацията не е лесен процес.
За него са нужни редица познания за различните варианти, предназначението
и спецификата на всички консумативи, разположени по ел. мрежата, както
и експертен, практически опит.

Осигуряване и доставка на материалите

Ние ще се погрижим всички нужни материали и консумативи
да бъдат доставени.

Изграждане, подмяна и монтаж

Професионално, качествено и прецизно изграждане. Къртене на отвори
за кабели, контакти, ключове и др.

Поддръжка

Предлагаме ефективна поддръжка, профилактика и ремонт на стари и
новоизградени ел. инсталации.

Ремонт и поддръжка на ел. инсталации и комуникационни мрежи

Работата по изграждането на една сравнително сложна електроинсталация (например в индустриалното производство) не свършва до тук. Често срещана практика е много фирми да прибягват до услугите за абонаментна поддръжка от електротехници, които периодично да правят замервания и тестове за правилното функциониране на ел. мрежа в даденото предприятие. Това се налага тъй като в машинизиранта индустрия и роботиката има постоянно натоварване и съответно по-солидна амортизация на всички елементи от електропреносната мрежа. Това изисква следене на показателите и “обгрижване” на електрическата мрежата.

Ние предлагаме на Нашите клиенти абонаментна поддръжка за корпоративно-индустриални електрически инсталации и комуникационни мрежи и оборудване. 

Професионално изграждане на Електроинсталации по индивидуални изисквания и проекти в домашни и бизнес условия

Бързо и точно диагностициране и отстраняване на технически проблеми и неизправности по електрическите мрежи

Креативни решения за вътрешни помещения и външни обекти като окабеляване на дворове, монтаж на въшншно осветления, монтаж на външни, разпределителни табла и др.

Нашите услуги

Електроремонти и Електромонтажни услуги
от опитни електротехници